Hvad betyder det at arbejde traumeinformeret?

Traume er ikke en oplevelse eller en offer tilstand, det er en forstyrrelse i dit nervesystem der kommer til udtryk i dine reaktioner, når noget tricker dine sanser.

I denne sammenhæng forståes traumer både som choktraumer, udviklings traumer eller traume af anden karakter, der har efterladt os med følger der griber ind i vores tanker, følelser, forståelse af verden, nervesystem og generelle trivsel. Hvorvidt en oplevelse eller en erfaring sætter sig som et traume i krop og nervesystem, handler ikke om hvor ”slem” oplevelsen var, men om hvordan du er blevet grebet i forlængelse af oplevelsen.

Når vi bliver overvældet af en oplevelse eller en følelse, har vi brug for andre menneskers hjælp til at reetablere balance og ro i vores nervesystem. Får vi ikke den hjælp, og er vi blevet efterladt alene og overvældede, finder vores nervesystem en måde at kompensere på, ved enten at stivne eller udvikle strategier for ikke at mærke det der var for meget og for overvældende.

At jeg arbejder traumeinformeret betyder, at jeg arbejder ud fra en indgående forståelse af hvordan traumer manifesterer sig, både i krop, psyke og i handlinger, hvilket har stor betydning for hvordan vi nærmer os de udfordringer, eller den mistrivsel, du oplever. Det betyder også at jeg er optaget af at dosere tempoet vi sammen kan nærme os de strategier, både kropsligt og psykologisk, der står i vejen for din trivsel.