Fertilitet

Jeg har gennem mere end 10 år specialiseret mig i behandling af fertilitets problemer, både hos kvinder der er og ikke er i et medicinsk forløb og har gennem flere år haft et samarbejde med Stork klinikken.

Mange, både mænd og kvinder, oplever fertilitets udfordringer. Faktisk blev hvert 12. barn i 2012 undfanget med medicinsk hjælp – der findes ingen tal på hvor mange der har fået anden form for hjælp. Både mænd og kvinder kan hjælpes i forbindelse med nedsat fertilitet. 

Mange af problemerne kan spores tilbage til hormon forskydninger der bunder i uhensigtmæssig livsstil som f.eks. forkert kost, stress, energetiske og psykologiske faktorer. Når jeg arbejder med fertilitet er fokus på at genoprette kroppens balance, så de bedste muligheder for undfangelse er til stede. Dette kan gøres med akupunktur og/eller med justeringer af kosten, alt efter den enkeltes behov.

Er du i medicinsk behandling kan du have fordel af som minimum at få akupunktur i forbindelse med insemination eller ægoplægning. Er du ikke i behandling på en klinik eller er du udfordret på trods af medicinsk behandling, kan du da have brug for behandling over en længere periode.

For spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig.